6/02/2012

FGGT 阿豹 X vans

FGGT 阿豹也很喜歡這次VANS出的SURF GIRL系列,編織的麻底與夏威夷的布料表現,好夏天好陽光!!

photo by Liu Wen Cheng

1 則留言: